Nowy projekt Domu Kaukaskiego w Polsce

23.01.2015

/images/stories/articles/logo/pop_ukraina.jpg

 Dawne obserwatorium astronomiczno-meteorologiczne im. Marszałka Piłsudskiego na Górze Pop Iwan w Czarnohorze, Ukraina   

Zadanie „Dawne obserwatorium na Górze Pop Iwan w Czarnohorze, Ukraina – prace konserwatorsko-zabezpieczające, etap III” dofinansowane jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.

Beneficjentem zadania jest Stowarzyszenie „Dom Kaukaski w Polsce” przy wsparciu Uniwersytetu Warszawskiego oraz Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. Wartość zadania wynosi 82.400,00 PLN, natomiast kwota dofinansowania to 70.000,00 PLN. Przedmiotem zadania jest realizacja III etapu prac konserwatorsko-zabezpieczających d. Obserwatorium na Górze Pop Iwan (Czarnohora, Ukraina), obejmujących: - remont pomieszczeń w części gospodarczo-technicznej budynku na potrzeby straży i ratownictwa górskiego oraz pierwszych praktyk studenckich i wolontariatu, - uzupełnienie lica murów w rotundzie. Celem prac jest poprawa stanu konserwatorskiego oraz zabezpieczenie obiektu stanowiącego przykład dziedzictwa kulturowego i naukowego Polski z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Zadanie realizowane jest w okresie 01.04.2014-31.12.2014 r. Informacje źródłowe na temat Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajdują się na stronie: www.mkidn.gov.pl