Konferencja naukowa na UW

Friday, 25 April 2014

                     Image

Doroczna Sesja Kaukazologiczna studentów, absolwentów i wykładowców specjalizacji kaukaskiej Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się 24 maja 2014 r. na UW. 

Seminarium Kaukaski Studium Europy Wschodniej UW organizuje 12-tą Międzynarodową Sesję Kaukazologiczną Studentów, Absolwentów i Wykładowców Seminarium Kaukaskiego, Studium Europy Wschodniej UW, która odbędzie się w dn. 24 maja 2014 roku w Sali Narożnej w Pałacu Potockich Uniwersytetu Warszawskiego. Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom współczesnych problemów w państwach Kaukazu, wsparcie studentów, doktorantów i absolwentów w pracach badawczych związanych z regionem, a także pomoc w integracji środowiska naukowego kaukazologów. Odbędzie się prezentacja osiągnięć naukowych studentów, zarówno tych, którzy ukończyli swoje prace badawcze jak i tych, którzy są w trakcie przygotowywania prac magisterskich w ramach specjalizacji kaukaskiej Tegoroczna konferencja dotyczyć będzie zagadnień współczesnego oblicza Kaukazu. Tematyka społecznych i kulturowych aspektów transformacji w krajach zakaukaskich, kwestie konfliktów terytorialnych prowadzących do powstania niestabilnych stref na Kaukazie, relacje Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych z krajami zakaukaskimi. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń zawierających: proponowany tytuł wystąpienia, abstrakt oraz krótki biogram na adres: Studium Europy Wschodniej UW ( This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ) do 15 maja 2014 roku. Język konferencji: polski i angielski.

Dr Dawid Kolbaia

Kierownik Specjalizacji Kaukaskiej SEW UW