Prometejski Klub Przyjaciół Gruzji

07.02.2011

images/stories/articles/news/gruzja_vojna/klub_prometejski.jpg

Według inicjatorów Klub ma mieć charakter społeczno-towarzyski i grupować Polaków sprzyjających bratniemu narodowi gruzińskiemu oraz zajmujących się aktywnie upowszechnianiem w Polsce wiedzy o historii, tradycji i kulturze Gruzji.

Pozostając organizacją apolityczną, nasz Klub będzie pilnie śledził rozwój sytuacji na Kaukazie z punktu widzenia wspólnych polsko-gruzińskich interesów w przekonaniu, że pokojowy rozwój Gruzji w jej nienaruszalnych historycznych granicach stanowi ważny element stabilizacyjny w tym regionie.

W naszej nazwie odwołujemy się symbolicznie do wspólnych polsko-gruzińskich tradycji – to wszak w górach Kaukazu uwięziony był Prometeusz – po gruzińsku Amirani, ukarany przez bogów za podarowanie ludziom ognia, który my rozumiemy jako poczucie wolności i godności ludzkiej.

Przed II Wojną Światową działał w Warszawie Klub „Prometeusz”, grupujący gruzińskich wychodźców z podbitej przez Sowiety ojczyzny, którzy dzięki zaproszeniu Marszałka Piłsudskiego znaleźli schronienie w Polsce. Jego członkami byli m.in. gruzińscy oficerowie Wojska Polskiego, którzy w latach II Wojny Światowej ginąc w walce o wolność naszego kraju daniną krwi wykazali wierność swej drugiej Ojczyźnie – Polsce.

Drugim elementem tradycji, do jakiej się dowołujemy, jest „idea prometejska” Marszałka Piłsudskiego, która zakładała wspieranie przez Polskę walki o odzyskanie pełnej wolności i suwerenności przez narody uciemiężone w wyniku podboju sowieckiego, przede wszystkim Gruzję, Ukrainę, Azerbejdżan.

Dziś, gdy dążenia wolnościowe tych narodów spełniły się, my Polacy kochający Gruzję chcemy czynić ze swej strony wszystko, co w naszej mocy, by umocnić jej byt państwowy jako sojusznika Polski, z którym łączy nas nie tylko odwieczna przyjaźń i podobieństwo losów historycznych, ale i wspólnota kulturowa i interesy gospodarcze – przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne.

Odwołując się do tych korzeni Prometejski Klub Przyjaciół Gruzji zamierza pogłębiać związki między naszymi krajami zwłaszcza w sferze kultury, która szczególnie sprzyja zbliżeniu odległych geograficznie, lecz bliskich sobie duchowo narodów Polski i Gruzji.

Klub otwarty jest dla wszystkich Polaków (niezależnie od obywatelstwa i kraju zamieszkania) podzielających te ideały i zwraca się o nadsyłanie zgłoszeń na ręce Prezesa Klubu.

Prezes Prometejskiego Klubu Przyjaciół Gruzji
Jerzy Lubach

Vice-Prezes
Tadeusz Krząstek

Sekretarz
Wojciech Szczudło