Armenia

13.08.2007

Armenia Armenia jest położona w obszarze Południowego Kaukazu; Kraj ten graniczy od północy z Gruzją, od wschodu z Azerbejdżanem, a od południa z Iranem i od zachodu z Turcją.

 


Krótkie tło historyczne

Armenia uznawana jest za najstarsze chrześcijańskie państwo na świecie. Początki jej historii sięgają szóstego VI stulecia p.n.e. W ciągu stuleci, kraj ten doświadczył licznych najazdów i migracji wielu ludów, czego efektem było wytworzenie się  unikalnej  synkretycznej kultury będącej mieszaniną wpływów irańskich, hellenistycznych, a w późniejszym okresie również  chrześcijańskich. W roku 301 naszej ery, Armenia jako religię państwową przyjęła chrześcijaństwo. Pomimo wcześnie ukształtowanej państwowości, kraj ten ze względu na swoje położenie geopolityczne stanowił obszar ścierania się wpływów różnych potęg; krótkie okresy niezależności politycznej przerywane były licznymi najazdami i podbojami. W XV wieku, kraj został podzielony pomiędzy Imperium Osmańskie i Persję. Początek XIX wieku przyniósł aneksję wschodniej części kraju  przez Imperium Rosyjskie.  Upadek Mocarstwa Rosyjskiego i Rewolucja Październikowa umożliwiły na utworzenie krótkotrwałej Federacji Kaukaskiej w skład, której weszły Armenia, Gruzja i Azerbejdżan. W następstwie tego wydarzenia, Armenia na krótko uzyskała niepodległość, aby w 1922 roku zostać wcielona   w struktury Zakałkaskiej Republiki Radzieckiej. W 1936 roku kraj stał się ostatecznie częścią Związku Radzieckiego. W następstwie upadku Sowieckiego Imperium 23 sierpnia 1991 roku Armenia uzyskała niepodległość państwową.

Sytuacja Ekonomiczna

Upadek Związku Radzieckiego przyniósł zmianę całej struktury ekonomicznej i społecznej kraju. W wyniku transformacji systemowej a także wojny terytorialnej z Azerbejdżanem, sytuacja ekonomiczna, jak również standard życia ludności uległ gwałtownemu pogorszeniu, w pierwszych latach po uzyskaniu niepodległości. Obecnie, kraj mimo wielu problemów podnosi się z kryzysu. Wdrażane reformy strukturalne mają pozytywny wpływ na wzrost ekonomiczny. Armenia posiada złoża miedzi, cynku, złota i ołowiu. Uruchomienie elektrowni atomowej pozwoliło temu krajowi zostać eksporterem energii elektrycznej. Dużą szansą dla Armenii jest rozwój sektora turystyki, nowych technologii informatycznych, jak też obróbka kamieni szlachetnych i wyrób biżuterii, co stanowi przeciwwagę dla wciąż wymagającego reform rolnictwa.

Religia

Podobnie jak cały region Kaukazu, kultura Armenii była przez wieki kształtowana przez wiele różnorodnych wpływów. Na dzień dzisiejszy większość wyznaniową stanowią chrześcijanie należący do Ormiańskiego Kościoła  Apostolskiego - 94% procent. Niewielką mniejszość stanowią muzułmanie oraz Jazydzi – głównie Kurdowie. Liczna w przeszłości  społeczność żydowska, po upadku ZSSR uległa gwałtownemu zmniejszeniu,  co głównie spowodowane zostało migracją do Izraela.

Dane encyklopedyczne


Nazwa kraju: Republika Armenii

Nazwa krótka: Armenia

Forma lokalna długa : Hayastani Hanrapetut'yun

Forma skrócona: Hayastan

Stolica: Yerevan

Język urzędowy: ormiański

Ustrój polityczny: republika

Głowa państwa: prezydent Serzh Sargsyan

Szef rządu: premier Tigran Sargsyan

Liczba ludności: 2,982,904 (czerwiec 2005)

Powierzchnia całkowita: 29,800 km²

Wody śródlądowe -  4.71%

PKB (PPP) – szacunkowy w 2005:

całkowity: 14.17 mld USD

Na osobę: 4,270 USD

Jednostka monetarna: Dram (AMD)

Niepodległość od ZSSR: 21 września 1991

Skład etniczny: Ormianie – 97,9% populacji, Jazydzi – 1,3%, Rosjanie 0,5%, Inne mniejszości to Asyryjczycy, Grecy, Kurdowie, Gruzini i Białorusini. Armenie zamieszkują również inne niewielkie społeczności.

Diaspora Armeńska na świecie liczy 8 milionów, ludzi zamieszkałych w różnych państwach, głównie w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Francji, Iranie, Gruzji, Syrii, Libanie, Argentynie, jak też na Ukrainie i w Turcji.

 

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Armenia , licencja: GNU FDL

oraz  CIA World Factbook