Słowo Wstępne

12.08.2007

Drodzy Państwo!

Z miłości do Naszych Ojczyzn i Krajów w dniu 26 marca 2007 roku powołaliśmy do życia Dom Kaukaski w Polsce, gdzie został zarejestrowany.

Dom Kaukaski jest organizacją pozarządową (ang. NGO - Non-Governmental Organization). Jego członkowie to głównie osoby z Południowego Kaukazu, w tym: z Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji. Również drzwi naszego Domu są otwarte dla wszystkich Narodów naszego regionu.

Do powołania i działalności "Domu Kaukaskiego" skłoniły nas szczytne cele i ideały. Na wstępie warto podkreślic, że ze wszystkich sił będziemy starać się przybliżać innym Narodom piękno i wielkość kaukaskiej kultury, jej wielowiekowych tradycji i korzeni, które sięgają odległych czasów ludzkiej cywilizacji.

Jesteśmy przekonani, że jest to właściwa droga, aby nasi rówieśnicy w innych krajach dostrzegli to, co mamy im do przekazania, wierząc, że i oni będą przekazywali nam bogactwa własnych doświadczeń i działań.

"Dom Kaukaski" służy przede wszystkim nam – dzieciom Kaukazu, jego synom i córkom.

Będziemy się starać:

- Popularyzować wiedzę o naszych narodach i krajach. Bo przecież nie jest to tylko Azerski, Gruziński czy Ormiański, a od początku do końca – nasz wspólny Dom.

- Nasz portal ma na celu zbudowanie wspólnej przestrzeni informacyjnej, która, mamy nadzieje, z jednej strony będzie sprzyjać skupianiu Kaukazców, a  z drugiej – zawierać ładunek informacji o nas i naszym regionie, często brakującej Światu.

- Nasze motto brzmi: "We wszystkim, co będziemy czynić, towarzyszyć nam będzie przekonanie, że 'zgoda buduje, a waśnie rujnują'."

Nasza polityka informacyjna stanowić będzie prakseologiczną triadę:

ROZUMIENIE – DIALOG – ZROZUMIENIE

Zakładamy, że możliwości w tym względzie są duże. Wszystkie nasze działanie nie są jednak zależne od naszej fantazji, jedynie od naszych marzeń, lecz od środków osobowych i finansowych, jakimi będziemy mogli dysponować.

Dlaczego zbudowaliśmy Dom Kaukaski w Polsce?

Dla większości ludzi Kaukazu może być zaskoczeniem, że "Dom Kaukaski", powstał w Warszawie, już w latach dwudziestych zeszłego wieku, czyli prawie 100 lat temu.

Założyli go emigranci kaukascy, których gościnnie przyjęło odrodzone po 123 latach niewoli państwo Polskie. Obawiamy się, że zapomniano już nazwiska naszych „Ojców Założycieli”, którzy nie wahali się myśleć o wspólnym działaniu.

Nasi rodacy, którzy musieli opuścić swoje rodziny i przemierzyli blisko 3 000 km, nadal służyli swym Ojczyznom. Gościny udzielił im Marszałek Józef Piłsudski, zwolennik koncepcji pluralistycznej, wielokulturowej i multireligijnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Polacy od zawsze byli narodem walczącym na różnych kontynentach w myśl hasła: "Za wolność naszą  i waszą".

"Dom Kaukaski" pragnie czerpać z życia kulturalnego obserwowanego w Polsce. Niezwykłą wartość stanowi dla nas aktywna działalność młodzieży i środowisk studenckich we wszystkich sferach życia społecznego, którego cząstką stał się "Dom Kaukaski".

Dlaczego angażujemy się całym sercem w tę działalność? – spytają niektórzy

Bliska jest nam idea "sztafety pokoleń", podnosząc tę zapomnianą ideę integracji, współpracy narodów Kaukazu i ideę naszych przodków. Odnawiamy ją, dostosowując do nowych czasów. Czujemy się zobowiązani dążyć z całych sił do lepszej przyszłości NASZYCH KAUKASKICH KRAJÓW.

 

Drodzy,

Popatrzcie, ile można i należy zrobić.

A więc do dzieła!   

Hijran Aliyeva

Prezes Stowarzyszenia "Dom Kaukaski w Polsce"

Parada Szumana

Przedstawiciele krajów Kaukazu z Tadeuszem Mazowieckim (pierwszym premierem III RP w latach 1989 - 1991), zdjęcie wykonane podczas "Parady Schumana" w Warszawie, w maju 2006 r., fot. W. Hebanowski