PL|EN|AM|AZ|GE|RU
Strona startowa arrow Dom Kaukaski arrow Krótka Historia Domu Kaukaskiego

Krótka Historia Domu Kaukaskiego

Drukuj

12.08.2007

Krótka Historia domu Kaukaskiego Leżący na pograniczu Europy i Azji, pomiędzy Morzem Czarnym a Kaspijskim obszar Kaukazu zamieszkuje ponad 40 milionów ludzi reprezentujących 128 grup etnicznych, mówiących różnymi dialektami i językami. Ze względu na położenie geopolityczne oraz bogactwa naturalne, region ten od wieków znajdował się w obszarze zainteresowań wielkich mocarstw. Mozaika kultur i różnorodność etniczna stanowi o bogactwie cywilizacyjnym Kaukazu, ale również przyczynia się do uwypuklenia różnić stanowiących źródło konfliktów regionalnych, hamujących rozwój ekonomiczny i społeczny.

Upadek Związku Radzieckiego i powstanie nowych państw wywołało szereg antagonizmów mających swoją genezę w skomplikowanej historii regionu. Wystarczy wspomnieć dwa największe konflikty – wojna w Czeczenii oraz o Górny Karabach, które pokazały bardzo wyraźnie dążenia wolnościowe narodów, jak również uwypukliły różnice interesów poszczególnych grup. Mimo trudności Kaukaz jest i będzie trwał, a w dniu dzisiejszym bardzo ważny jest dialog między narodami, po to, aby w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji. Dlatego właśnie zostało powołane do życia stowarzyszenie  „ Dom Kaukaski w Polsce”.

Idea Domu Kaukaskiego przypisywana jest Mammedowi Aminowi Rasulzade oraz jego działaniom na rzecz integracji regionu kaukaskiego w okresie międzywojennym. Tym niemniej, sama koncepcja  powstała w XIX wieku, kiedy to zostały stworzone jej teoretyczne podwaliny. W 1915 roku zaowocowało to powołaniem do życia nowej organizacji  „Komitet Kaukaski” pod przewodnictwem tureckiego marszałka Fuad Paszy. Celem organizacji było zapoznanie społeczności światowej z problemami narodów Kaukazu oraz z ich dążeniami niepodległościowymi. Turecki patronat nad organizacją wskazywał na zainteresowanie Turcji umocnieniem wpływów w regionie. W grudniu tego samego roku specjalny poseł wysłany przez prezydium złożył wizytę w Berlinie i przedłożył plany ustanowienia zjednoczonego państwa oraz ideę „Wolnego Kaukazu” elitom rządzącym Niemiec i Austro-Węgier.

Rewolucja Październikowa, przyniosła rozpad starego porządku i utworzenie krótkotrwałej (24 luty – maj 1918) Federacji Kaukaskiej w skład, której weszły Armenia, Gruzja i Azerbejdżan. Była to pierwsza próba konsolidacji Kaukazu Południowego. Federacja rozpadła się w momencie, kiedy to Gruzja ogłosiła niepodległość 26 maja 1918 roku a Armenia i Azerbejdżan dwa dni później.  Różnice interesów poszczególnych członków Federacji oraz wojna z Turcją stały się przyczyną jej rozpadu. Natomiast sam fakt powołania do życia Federacji Kaukaskiej wskazuje na potrzebę integracji regionalnej, która byłaby korzystna z punktu widzenia strategicznego oraz ze względu na rozwój ekonomiczno społeczny regionu. Nowo powstałe państwa zostały najechane przez Armię Czerwoną w wyniku czego doszło do ich rozpadu i utworzenia w marcu 1922 roku Zakaukaskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej,  istniejącej do 1936 roku jako struktura wewnątrz aparatu radzieckiego. Mimo wszystko, fakt istnienia tej  republiki jest ważny w kontekście konsolidacji Kaukazu Południowego, nawet jeśli jednostka ta nie była niezależna politycznie. W tym czasie, w rezultacie walki  o niepodległość i emigracji politycznej z Kaukazu, ukształtowała się ostatecznie idea jedności kaukaskiej i Wspólnego Domu Kaukaskiego. W 1927 roku został utworzony  w Polsce, Komitet Niepodległego Kaukazu. Azerbejdżan reprezentowany był przez by M.A. Resulzade i  M.E. Mehdiyev, Gruzja przez   N.Jordania, A.Chkhenkeli, A.Asantnani, S.Mdivani, a w imieniu Północnego Kaukazu wystąpili M. Sunshev i I.Chumshov.

Kaukascy imigranci zaczęli publikować czasopismo „Nowy Kaukaz”, którego głównym celem było promowanie idei zjednoczenia Kaukazu (Guseynova :4; Baku).

Myśląc o Kaukazie, wyobrażamy sobie piękną krainę pomiędzy morzem Kaspijskim a morzem Czarnym, bogaty region gdzie swoje kolonie mieli Starożytni  Grecy, gdzie walczył Szamil odnosząc zwycięstwa i porażki,  bohaterską  obronę Javad Khana, jak też ostatnią szansę uzyskania niepodległości, bunty niepodległościowe w Gruzji, Azerbejdżanie i na Północnym Kaukazie; ofiary przypominające o  zmaganiach Prometeusza i jastrzębia (Guseynova :4; Baku).

W 1935 roku uformowała się Rada Federacji Kaukazu. Rada składała się z narodowych organizacji Azerbejdżanu, Gruzji, Północnego Kaukazu i miała prawo stanowić o kwestiach dotyczących regionu. Głównym celem Rady było Ustanowienie  niepodległości kaukaskiej republiki w formie konfederacji republik. W 1940 roku do Rady dołączyła Armenia. Była to ostatnia próba integracji narodów Kaukazu wykreowana przez emigrantów kaukaskich aż do czasów nam współczesnych.

Aby lepiej zrozumieć kwestię konfliktów między poszczególnymi nacjami i grupami etnicznymi na Kaukazie, trzeba powiedzieć parę słów na temat polityki regionalnej Moskwy. Faworyzowanie niektórych grup oraz podsycanie antagonizmów między narodami, stało się  jedną z przyczyn rozkwitu ideologii nacjonalistycznych po rozpadzie Imperium. Było to między innymi czynnikiem powodującym brak jedności pomiędzy liderami ruchów narodowo-wyzwoleńczych na Kaukazie. Należy podkreślić, że dążenia niepodległościowe narodów Kaukazu Północnego niosły za sobą szczególne komplikacje ze względu na  buforowa role, jaką region ten pełnił i pełni dla Rosji, oddzielając strefę „oderwaną”  tzn. Gruzje, Azerbejdżan i Armenię od Federacji Rosyjskiej. Tym samym, dla polityki rosyjskiej ważnym jest utrzymanie Kaukazu Północnego w stanie fasadowego porządku, ale z drugiej strony niedopuszczenie do porozumienia między poszczególnymi grupami.

W 1989 roku miało miejsce bardzo ważne wydarzenie na polu porozumienia narodów Kaukazu – podczas spotkania  w Abhazji zostało powołane Zgromadzenie Górskich Narodów Kaukazu. Jakkolwiek,  spotkanie miało charakter lokalny, nie uczestniczyły w nim wszystkie Kaukaskie narodowości miało ono znaczenie symboliczne dla dialogu między narodami. W 1991 roku Dżohar Dudajew pierwszy prezydent Czeczenii, przekształcił zgromadzenie w konferencję. Antyrosyjski charakter konferencji stał się przyczyną, która zniechęciła do niej bardzo wiele nacji (tj. Inguszów, Nogajów, Dagestańskich Azerów i kilka innych grup tureckich  Kumyków, Karaczajów, Bałkarów); zbojkotowali oni konferencjeę. W rezultacie zostało utworzone Stowarzyszenie Narodów Tureckich. Wydarzenie to pokazało potrzebę integracji narodów Kaukazu a z drugiej strony uwypukliło różnice miedzy poszczególnymi grupami. We wrześniu 1992 roku Dudajew zainicjował w Groznym okrągły stół dla członków organizacji „Wspólny Dom Kaukaski”. Podczas konferencji ustanowiono: Radę Religijną Narodów Kaukazu oraz Kaukaskie Centrum Informacyjne. „Wspólny Dom Kaukaski” został zarejestrowany jako forum a prezydent Dżohar Dudajew został mianowany przewodniczącym.

Idea stworzenia forum Wspólnego Domu Kaukaskiego została przerwana  przez wojnę w Czeczenii. Misję przejęła później częściowo Gruzja i Azerbejdżan, co miało swój wyraz na konferencji w Baku na której wygłoszono apel do wszystkich kaukaskich nacji na temat  stworzenia Wspólnego Kaukaskiego Domu, jako jedynego sposobu na uniknięcie konfliktów etnicznych w regionie. Izolacja polityczna Kaukazu Północnego od Południowego, oraz konflikty podważyły idee integracji Kaukazu jako całości. Obecne dążenia Gruzji czy Azerbejdżanu do wzmocnienia ekonomicznych więzów z Unią Europejską mogą przyczynić się do odbudowy integracji regionalnej. Rozwój o charakterze ekonomicznym oraz społecznym jest nadzieją na to, że uda się odbudować historyczną rolę Kaukazu jako mostu miedzy Europą a Azją. Czynniki  historyczne, ekonomiczne oraz społeczne sprawiają, że narody Kaukazu nie mogą żyć w izolacji.

Centralnym komponentem filozofii Domu Kaukaskiego na obecnym etapie powinna być koncepcja wypracowania wspólnej polityki informacyjnej  dla narodów Kaukazu, oraz stworzenie założeń dla wspólnej polityki regionalnej w stosunkach z innymi częściami świata. Przeszłości nie da się zmienić, nie można także udawać, że nic się nie stało. Natomiast mimo przeciwności ważne jest nawiązanie dialogu służącego porozumieniu narodów żyjących obok siebie.

Anna Cieślewska na podstawie artykułu “The Common House of Caucasus: History and Modernity”, Guseynovej Hijran .

Hijran Huseinova jest doktorem nauk politycznych oraz przewodnicząca Komitetu Narodowego Republiki Azerbejdżanu w ramach problematyki rodziny, kobiet i dzieci.

 
Strona jest współfinansowana w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r.

© 2017 Stowarzyszenie Dom Kaukaski w Polsce
Christian Louboutin OutletChristian Louboutin DiscountChristian Louboutin Flats
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
arch
ceny Tanie Kurtki Moncler Online Rozmiar dzieci Moncler Outlet Mężczyźni sklep odzież Moncler Kurtki Mężczyźni Rozmiar sale moncler polska 2014 polska Miłośnicy moncler sklep Outlet tanie ceny moncler sale oferta Kurtki sklep Moncler odzież dzieci tanie Moncler Outlet Outlet Tanie dzieci Moncler Kurtki ceny damska Online moncler polska Kobiety Rozmiar Kurtki moncler sklep dzieci Miłośnicy 2014 moncler sale Mężczyźni 2014 sale Moncler Mężczyźni Tanie 2014 Moncler Outlet polska Mężczyźni sale Moncler Kurtki oferta sklep ceny moncler polska Online 69% Off sklep moncler sklep Miłośnicy ceny tanie moncler sale Mężczyźni 69% Off Kobiety Moncler Kurtki Tanie Kobiety Moncler Outlet sklep Rozmiar dzieci Moncler Kurtki Sprzedam Miłośnicy Tanie moncler polska sale Rozmiar 2014 moncler sklep damska Mężczyźni Outlet moncler sale odzież sale Kobiety Moncler sklep tanie oferta Moncler Outlet Tanie Mężczyźni oferta Moncler Kurtki Rozmiar odzież polska moncler polska Outlet odzież 2014 moncler sklep Kobiety damska Tanie moncler sale Tanie polska sale Moncler damska Outlet ceny Moncler Outlet odzież tanie Mężczyźni Moncler Kurtki Kobiety Kurtki damska moncler polska dzieci tanie Sprzedam moncler sklep 69% Off Kobiety oferta moncler sale polska 2014 Online Moncler sklep damska 2014 Moncler Outlet dzieci Sprzedam Tanie Moncler Kurtki 69% Off dzieci sale moncler polska damska Sprzedam odzież moncler sklep Kurtki Mężczyźni ceny moncler sale ceny Sprzedam sklep Moncler Online Rozmiar tanie Moncler Outlet Mężczyźni Online damska Moncler Kurtki Kurtki polska dzieci moncler polska ceny 2014 sklep moncler sklep Tanie tanie Kurtki moncler sale damska ceny sklep Moncler 2014 oferta Miłośnicy Moncler Outlet ceny 69% Off Tanie Moncler Kurtki Tanie Mężczyźni oferta moncler polska Rozmiar 2014 Online moncler sklep Kurtki sklep polska moncler sale oferta Kurtki polska Moncler Miłośnicy Sprzedam odzież Moncler Outlet polska oferta odzież Moncler Kurtki odzież Miłośnicy oferta moncler polska Kobiety Rozmiar odzież moncler sklep Sprzedam damska tanie moncler sale