PL|EN|AM|AZ|GE|RU
Strona startowa arrow Artykuły arrow Nowe wyzwania i zagrożenia dla niepodległości krajów Kaukazu Południowego

Nowe wyzwania i zagrożenia dla niepodległości krajów Kaukazu Południowego

Drukuj

29.11.2007

Image Dr Stepan Grigoryan

Prezes Zarządu Centrum Analiz Globalizacji i Współpracy Regionalnej

Wzrost roli Kaukazu Południowego w stosunkach międzynarodowych Ostatnie lata obfitowały w wydarzenia, które poważnie wpłynęły zarówno na procesy na świecie, jak i w regionie Kaukazu Południowego, sprawiając, że jest to obecnie jeden z najbardziej znaczących regionów na świecie. Nie jest zbiegiem okoliczności, że minister obrony USA w ciągu ostatnich dwóch-trzech lat wielokrotnie odwiedził Azerbejdżan i Gruzję; 10 maja 2005 r. Gruzję odwiedził Prezydent USA George Bush, zaś 29 czerwca 2007 wizytę oficjalną w Gruzji złożył Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon. Niżej są przedstawione czynniki, które decydują o rosnącej międzynarodowej roli krajów Kaukazu Południowego.

Po pierwsze, czynnik geograficzny. Kraje Kaukazu Południowego znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie z Iranem, Irakiem i Bliskim Wschodem, najwygodniejszy dostęp do krajów Azji Środkowej również leży przez terytorium tego regionu.

Po drugie, w regionie są realizowane wielkie międzynarodowe projekty energetyczne, takie jak rurociąg naftowy Baku-Tbilisi-Supsa, Baku-Tbilis-Ceyhan, gazociąg Erzurum-Tbilisi-Baku, oraz Iran-Armenia.

Po trzecie, w regionie już w fazie realizacji są wielkie projekty komunikacyjne. Są zbudowane, albo wyremontowane drogi samochodowe, rozpoczęta budowa kolej Baku-Tbilisi-Akhalkalaki-Kars. To oznacza, że Kaukaz Południowy przekształca się w region tranzytowy dla towarów przemysłowych i spożywczych,

Po czwarte, aktywny udział Azerbejdżanu, Gruzji i Armenii w walce z terroryzmem. Wszystkie trzy kraje biorą udział w operacji pokojowej w Kosowie i Iraku, oraz wysłały tam własne wojska. Azerbejdżan i Gruzja uczestniczą również w operacji pokojowej w Afganistanie.

Po piąte, USA od 2002 roku rozpoczęli dwustronną współpracę wojskową z krajami regionu.

Po szóste, aktywna współpraca krajów regionu z UE i NATO. Armenia, Azerbejdżan i Gruzja podpisały IPAP z NATO, natomiast z UE podpisane są programy w ramach ENP (Europejskiej Polityki Sąsiedztwa),

Po siódme, członkostwo Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji w OBWE i Radzie Europy,

Po ósme, czynnik Gruzji, która dąży do członkostwa w NATO.

Po dziewiąte, projekty energetyczne, realizowane wspólnie z Iranem. Na rzece Araks rozpoczęto budowę dwóch elektrowni wodnych Iranu i Armenii, i dwóch z Azerbejdżanem. Niedawno ogłoszono plany Iranu dotyczące budowania rafinerii w Armenii i budowy drugiej nitki gazociągu Iran-Armenia.

Po dziesiąte, propozycja Prezydenta Rosji o wspólnym z USA wykorzystaniu Gabalinskiej stacji radiolokacyjnej dodało Kaukazowi Południowemu nowego znaczenia wojskowo-strategicznego.

Po jedenaste, czynnik „precedensu kosowskiego”. Wpływ „precedensu kosowskiego” na rozwój wydarzeń jest tak znaczący, że już posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, które odbyło się 9 lipca 2007 r. w Kijowie, w uchwalonej Deklaracji przestrzega o nie stosowaniu modeli rozwiązywania niektórych konfliktów jako precedensów przy rozwiązywaniu innych konfliktów, i wiele innych czynników. Główne wyzwanie i zagrożenia dla niepodległości krajów Kaukazu Południowego. Dynamiczny rozwój wydarzeń wokół Kaukazu Południowego tworzy również nowe wyzwania i zagrożenia dla krajów regionu.

Wśród wyzwań i zagrożeń należy wyróżnić:

- zagrożenie niekontrolowanej militaryzacji regionu. Oczywiście, konieczne jest budowanie armii Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji, jak również potrzebna jest ich profesjonalizacja i wymiana wyposażenia technicznego. Jednakże tego procesu nie wolno mylić z niekontrolowanym zwiększeniem zasobów zbrojeniowych w naszych armiach. To jest tym bardziej niebezpieczne, że może doprowadzić do przekroczenia przez te państwa kwot ciężkich zbrojeń w ramkach Układu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (CFE). Ten Układ jest jednym z fundamentów bezpieczeństwa regionalnego, którego wypełnienie pozwala na utrzymanie równowagi wojskowej i delikatnej stabilności na Kaukazie Południowym. Jednakże wycofanie Rosji z tego Układu sprawia, że sytuacja staje się niestabilna i nieprzewidywalna.

- problemy powstałe w wyniku zaostrzenia polityki energetycznej przez Rosję (co doprowadziło do zaostrzenia stosunków z Ukrainą, Białorusią i Gruzją, jak również ujawniło konieczność dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw zasobów energetycznych dla wszystkich państw kaukaskich),

- zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego Armenii, która przekazała Rosji 80% swoich systemów energetycznych,

- niestety, w stosunkach z Radą Europy i OBWE ormiańskie i azerbejdżańskie władze bardzo dużo czasu i energii poświęcają na imitację przemian demokratycznych, niż na rzeczywiste wdrożenie demokracji w swoich krajach,

- gwałtownie pogarszające się stosunki między Rosją a Zachodem, które znalazły odzwierciedlenie w mowie Władimira Putina w lutym 2007 r. podczas Monachijskiej Konferencji ds. Bezpieczeństwa. Kolejne miesiące po Monachium świadczyły o ostrym napięciu między Rosją a Zachodem na arenie międzynarodowej, co znalazło wyraz również w zawieszeniu udziału Rosji w szeregu układów i porozumień międzynarodowych,

- poważnym zagrożeniem dla niepodległości państw Kaukazu Południowego pozostają nierozwiązane konflikty regionalne i próby Armenii i Azerbejdżanu „zamrożenia” rozwiązania konfliktu w Karabachu,

- konfrontacja Rosji z Zachodem nie będzie sprzyjała znalezieniu wspólnego stanowiska wspólnoty międzynarodowej w kwestiach dotyczących rozwiązywania konfliktów na Kaukazie Południowym,

- rozmieszczenie starego rosyjskiego sprzętu wojskowego z Gruzji na terytorium Armenii, bez jednoczesnego zwiększania bezpieczeństwa szkodzi wizerunkowi Armenii na arenie międzynarodowej. Wyprowadzenie rosyjskich baz wojskowych z Gruzji jest procesem systemowym, który istotnie wpłynie na przyszły system bezpieczeństwa regionu południowokaukaskiego,

- przynależność państw regionu do różnych systemów bezpieczeństwa prowadzi do tworzenia się linii podziału w regionie,

- zaostrzenie stosunków USA i UE z Iranem (w związku z programem jądrowym Iranu) może doprowadzić do siłowego rozwiązaniu kryzysu irańskiego, co nieuchronnie doprowadzi do destabilizacji Kaukazu Południowego,

- nieuregulowanie stosunków ormiańsko-tureckich, i inne wyzwania i zagrożenia.

Kraje regionu powinny adekwatnie reagować na pojawiające się problemy, i najważniejsze, nauczyć się wspólnie znajdować rozwiązania pojawiających się wyzwań i zagrożeń.

 
Strona jest współfinansowana w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r.

© 2018 Stowarzyszenie Dom Kaukaski w Polsce
Christian Louboutin OutletChristian Louboutin DiscountChristian Louboutin Flats
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
arch
ceny Tanie Kurtki Moncler Online Rozmiar dzieci Moncler Outlet Mężczyźni sklep odzież Moncler Kurtki Mężczyźni Rozmiar sale moncler polska 2014 polska Miłośnicy moncler sklep Outlet tanie ceny moncler sale oferta Kurtki sklep Moncler odzież dzieci tanie Moncler Outlet Outlet Tanie dzieci Moncler Kurtki ceny damska Online moncler polska Kobiety Rozmiar Kurtki moncler sklep dzieci Miłośnicy 2014 moncler sale Mężczyźni 2014 sale Moncler Mężczyźni Tanie 2014 Moncler Outlet polska Mężczyźni sale Moncler Kurtki oferta sklep ceny moncler polska Online 69% Off sklep moncler sklep Miłośnicy ceny tanie moncler sale Mężczyźni 69% Off Kobiety Moncler Kurtki Tanie Kobiety Moncler Outlet sklep Rozmiar dzieci Moncler Kurtki Sprzedam Miłośnicy Tanie moncler polska sale Rozmiar 2014 moncler sklep damska Mężczyźni Outlet moncler sale odzież sale Kobiety Moncler sklep tanie oferta Moncler Outlet Tanie Mężczyźni oferta Moncler Kurtki Rozmiar odzież polska moncler polska Outlet odzież 2014 moncler sklep Kobiety damska Tanie moncler sale Tanie polska sale Moncler damska Outlet ceny Moncler Outlet odzież tanie Mężczyźni Moncler Kurtki Kobiety Kurtki damska moncler polska dzieci tanie Sprzedam moncler sklep 69% Off Kobiety oferta moncler sale polska 2014 Online Moncler sklep damska 2014 Moncler Outlet dzieci Sprzedam Tanie Moncler Kurtki 69% Off dzieci sale moncler polska damska Sprzedam odzież moncler sklep Kurtki Mężczyźni ceny moncler sale ceny Sprzedam sklep Moncler Online Rozmiar tanie Moncler Outlet Mężczyźni Online damska Moncler Kurtki Kurtki polska dzieci moncler polska ceny 2014 sklep moncler sklep Tanie tanie Kurtki moncler sale damska ceny sklep Moncler 2014 oferta Miłośnicy Moncler Outlet ceny 69% Off Tanie Moncler Kurtki Tanie Mężczyźni oferta moncler polska Rozmiar 2014 Online moncler sklep Kurtki sklep polska moncler sale oferta Kurtki polska Moncler Miłośnicy Sprzedam odzież Moncler Outlet polska oferta odzież Moncler Kurtki odzież Miłośnicy oferta moncler polska Kobiety Rozmiar odzież moncler sklep Sprzedam damska tanie moncler sale